25 februari 2012

De Bray: Old Slavonic

Bij De Slegte in Amsterdam stond jarenlang de tweede druk van R.G.A. De Bray's Guide to the Slavonic Languages. Ergens in de jaren zeventig, toen mijn belangstelling voor het Russisch weer eens opleefde, heb ik het aangeschaft. Het is pittige kost met een extreem hoog gehalte aan informatie, maar zelfs de leek kan plezier beleven aan het vuur waarmee de auteur in het voorwerk de studie van de Slavische talen propageert. Ze worden in dit boek alle twaalf grondig behandeld, inclusief het Sorbisch (verdeeld in Opper- en Nedersorbisch), een taal die in het uiterste oosten van Duitsland nog enkele tienduizenden sprekers telt. Speciale vermelding verdient wat De Bray schrijft over het Oudslavisch of Oudkerkslavisch:
The Importance of Old Slavonic
The necessity of knowing Old Slavonic for acquiring a knowledge of the Slavonic group of languages is comparable to the need for knowing Latin for learning the Romance group. Old Slavonic is now a dead and purely ecclesiastical language, but its knowledge gives one an immense insight into, and understanding of, the reasons for the differences between the Slavonic languages. Hence it is very much worth while getting familiar with it, if one wishes to learn more than one language of the Slavonic group, or to study any of these languages at all seriously in its historical aspect, or again [en nu komt het] to study the group as a whole—a by no means impossible, even if exacting, task.
(R.G.A. De Bray, Guide to the Slavonic Languages (2de druk, 1969; er is ook herziene derde druk), p. xxvi.)

22 februari 2012

Watterson: ignorance

(Bill Watterson, Homicidal Psycho Jungle Cat: A Calvin and Hobbes Collection (1994), p. 41.)

20 februari 2012

Couperus: boom en bal

De roman Langs lijnen van geleidelijkheid (1900) van Louis Couperus (1863-1923) speelt zich deels af in het pension van de marchesa (markiezin) Belloni te Rome.
Het was Kerstmis, en de marchesa Belloni bood bij gelegenheid van dit feest aan haar pensionnaires aan: een boom in de salon, en een bal daarna in de antieke eetzaal van Guercino. Bal te geven en boom was een gewoonte van vele hôtelhouders, en de pensions waar bal en boom niet gegegeven werden, waren bekend en werden om deze inbreuk op de traditie zeer gelaakt door de vreemdelingen. Er waren voorbeelden bekend van zeer goede pensions, waar tal van reizigers – dames vooral – niet kwamen, omdat er noch boom, noch bal was met Kerstmis.
(Louis Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid (1900), hst. 9; gecit. n. de editie bezorgd door M. Stapert-Eggen (1985), p. 37. De voor de moderne lezer misleidende komma na 'en de pensions' is weggelaten.)

17 februari 2012

Mozart: Allerliebste

Barones Martha Elisabeth von Waldstätten (of Waldstädten, 1744-1811), een bekwaam pianiste, leefde er vrolijk op los. Zij was een goede vriendin en begunstigster van het echtpaar Mozart. Wolfgang schreef haar op 2 oktober 1782 deze speelse brief:
Allerliebste, Allerbeste, Allerschönste,
Vergoldete, Versilberte und Verzuckerte
Wertheste und schätzbarste
Gnädige Frau
Baronin!
Hier habe ich die Ehre Euer Gnaden das bewußte Rondeau sammt den 2 Theilen von den Comedien, und dem Bändchen Erzählungen zu schicken. Ich habe gestern einen großen Bock geschossen! – es war mir immer als hätte ich noch etwas zu sagen – allein meinen dummen Schädel wollte es nicht einfallen! und das war mich zu bedanken daß sich Euer Gnaden gleich so viel Mühe wegen dem schönen frock [jas] gegeben – und für die Gnade mir solch einen zu versprechen! – allein, mir fiel es nicht ein; wie dies dann mein gewöhnlicher fall ist; – mich reuet es auch oft daß ich nicht anstatt der Musik die Baukunst erlernt habe, denn ich habe öfters gehört daß derjenige der beste Baumeister sey, dem nichts einfällt. – Ich kann wohl sagen, daß ich ein recht glücklicher und unglücklicher Mensch bin! – unglücklich seit der Zeit da ich Euer Gnaden so schön frisirt auf dem Ball sah! – denn – meine ganze Ruhe ist nun verloren! – nichts als Seufzen und Ächzen! – die übrige Zeit, die ich noch auf dem Ball zubrachte, konnte ich nichts mehr tanzen – sondern sprang – das soupee war schon bestellt – ich aß nicht – sondern ich fraß – die Nacht durch anstatt ruhig und sanft zu schlummern – schlief ich wie ein Ratz, und schnarchte wie ein Bär! – und (ohne mir viel darauf einzubilden) wollte ich fast darauf wetten daß es Euer Gnaden à proportion eben auch so gieng! – Sie lächeln? – werden roth? – o ja – ich bin glücklich! – Mein Glück ist gemacht! – Doch ach! wer schlägt mich auf die Achseln? – Wer guckt mir in mein Schreiben? – auweh, auweh, auweh! – mein Weib! – Nun in Gottes Namen; ich hab sie einmal, und muß sie behalten! was ist zu thun? – ich muß sie loben – und mir einbilden, es sey wahr! – Glücklich bin ich, weil ich keine Auerhammer brauche um Euer Gnaden zu schreiben wie Hr. v. Taisen, oder wie er heißt! (ich wollte er hätte gar keinen Namen!), denn ich hatte an Euer Gnaden selbst etwas zu schicken. – Und auch außer diesem hätte ich Ursach gehabt Euer Gnaden zu schreiben; doch das traue ich mir in der That nicht zu sagen; – doch warum nicht? – also Courage! – Ich möchte Euer Gnaden bitten, daß – pfui Teufel, das wäre grob! – A propòs; kennen Euer Gnaden das Liedchen nicht? –


     Ein frauenzimmer und ein Bier
     wie reimt sich das zusamm? –
     Das frauenzimmer besitzt ein Bier,
     Davon schickt sie ein' Bluzer mir,
     So reimt es sich zusamm.


Nicht wahr das hätte ich recht sein angebracht? – Nun aber senza burle [serieus]. Wenn mir Euer Gnaden auf heute abends einen Bluzer [aardewerken kroes] zukommen lassen könnten, so würden sie mir wohl eine große Gnade erweisen. – Denn, meine frau ist – ist – ist und hat Gelüste – und aber nur zu einem Bier welches auf englische Art zugerichtet ist! – nun brav, Weiberl! ich sehe endlich daß du doch zu etwas nütze bist! – Meine frau, die ein Engel von einem Weibe ist, und ich der ein Muster von einem Ehemann bin, küssen beyde Euer Gnaden 1000 mal die Hände und sind ewig dero
getreue Vasallen
Mozart magnus, corpore parvus
et
Constantia, omnium uxorum pulcher
rima et prudentissima.
[De grote Mozart, klein van gestalte
en
Constanze, de schoonste en verstandigste
van alle echtgenoten.]


Wien den 2t Oktober 1782
an die Auerhammer bitte mein Compliment. –
(Ludwig Schiedermair, Die Briefe W.A. Mozarts und seiner familie (1914), dl. 2, pp. 190-191, gecit. n. W.A. Mozart: Leben und Werk (2005), pp. 25.185-25.187 (Digitale Bibliothek Band 75); met dank aan Geertje Aukema.)

Timmer: vertaling

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw stampten uitgever Geert van Oorschot en vertaler Charles B. Timmer de Russische Bibliotheek uit de grond. Bij dat gedurfde project ging weleens iets mis. Zo schreef Timmer in een terugblik:
In één geval moest een reeds opgedragen vertaling teruggenomen worden, namelijk die van De idioot van Dostojewski, waarin de aspirant-vertaler het had over iemand die ‘vreselijke last had van gewetensbeten’ of ‘hij was getrouwd met een toegereisde Française’, of ‘De compagnie was buitengewoon veelsoortig’ (voor: ‘het was een buitengewoon bont gezelschap’), of ‘in hogere graad bedronken waren zij nog niet’, voorbeelden die onder andere twijfel deden opkomen over de taal, waaruit de betreffende had vertaald.
(Charles B. Timmer, 'De Russische Bibliotheek', in De Russen in mijn kast (1990), p. 85.)

09 februari 2012

Claes: Witheren

De Belgische auteur Ernest Claes (1885-1968) beschreef in de deels autobiografische roman De Witte (1920) de belevenissen van een Vlaamse dorpsjongen. Tot slot stapt de twaalfjarige naar het klooster van Averbode, voor een baantje in de drukkerij. Hij wordt er door een paar witheren (norbertijnen) vriendelijk ontvangen. (Napoleon slaat op een kermislied over de zoon van de keizer; Fompe en Dabbe en Tjeef waren schoolkameraden.)
En de Witte werd op het bureau  gebracht, en toen hij daar nog eens aan alle vormvereisten had voldaan, en eens gezongen had van Napoleon, en verteld van de school, van Fompe en Dabbe en Tjeef, toen kreeg hij van ‘meniêr Schoenaers’ een stuk chocola, en van ‘meneer Franken’ een sigaartje, en werd hem medegedeeld dat hij reeds de volgende dag op het bureau mocht komen werken. Van dit ogenblik af zou de Witte zich doodgevochten hebben voor die twee Witheren.
(Ernest Claes, De Witte (1920), hst. 14, gecit. n. 117de druk (1978), p. 222.)

05 februari 2012

Uhland: Frühlingsglaube

In 1813 publiceerde de Duitse dichter en taal- en letterkundige Ludwig Uhland (1787-1862) dit mooie, troostrijke gedicht:
Frühlingsglaube

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.
 
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.

 
 (Ludwig Uhland, 'Frühlingsglaube', gecit. n. Deutsche Lyrik von Luther bis Rilke (2002), p. 104.206 (Digitale Bibliothek Band 75).)

02 februari 2012

Elsschot: personages

Willem Elsschot (1882-1960) begon zijn korte roman Kaas (1933) met een rijk voorwerk: een opdracht in dichtvorm aan Jan Greshoff, een pakkend essay over de rol van stijl in de kunst, een lijst van personages en een lijst van elementen. De lijst van personages is een dichtwerk op zich:
PERSONAGES
Frans Laarmans, klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company, daarna koopman, daarna weder klerk.
De Moeder van Laarmans (kindsch en stervend).
Dokter Laarmans, broeder van Frans.
Mijnheer Van Schoonbeke, vriend van den dokter en de schuld van alles.
Hornstra, kaashandelaar in Amsterdam.
Fine, vrouw van Laarmans.
Jan en Ida
, hun kinderen.
Madame Peeters, een buurvrouw die aan de gal lijdt.
Anna van der Tak
Tuil
Erfurt

Bartherotte

   {klerken bij de General Marine.}
Boorman, raadgever voor menschen van zaken.
De oude Piet, machinist bij de General Marine.
De jonge Van der Zijpen, die zich associeeren wil.
Vrienden van Van Schoonbeke.
(Willem Elsschot, Kaas (1933), gecit. n. uitg. 2003, p. 17, onder auspiciën van het Constantijn Huygens Instituut bezorgd door Peter de Bruijn m.m.v. Wieneke 't Hoen en Lily Hunter.)