02 februari 2012

Elsschot: personages

Willem Elsschot (1882-1960) begon zijn korte roman Kaas (1933) met een rijk voorwerk: een opdracht in dichtvorm aan Jan Greshoff, een pakkend essay over de rol van stijl in de kunst, een lijst van personages en een lijst van elementen. De lijst van personages is een dichtwerk op zich:
PERSONAGES
Frans Laarmans, klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company, daarna koopman, daarna weder klerk.
De Moeder van Laarmans (kindsch en stervend).
Dokter Laarmans, broeder van Frans.
Mijnheer Van Schoonbeke, vriend van den dokter en de schuld van alles.
Hornstra, kaashandelaar in Amsterdam.
Fine, vrouw van Laarmans.
Jan en Ida
, hun kinderen.
Madame Peeters, een buurvrouw die aan de gal lijdt.
Anna van der Tak
Tuil
Erfurt

Bartherotte

   {klerken bij de General Marine.}
Boorman, raadgever voor menschen van zaken.
De oude Piet, machinist bij de General Marine.
De jonge Van der Zijpen, die zich associeeren wil.
Vrienden van Van Schoonbeke.
(Willem Elsschot, Kaas (1933), gecit. n. uitg. 2003, p. 17, onder auspiciën van het Constantijn Huygens Instituut bezorgd door Peter de Bruijn m.m.v. Wieneke 't Hoen en Lily Hunter.)

1 opmerking: