25 februari 2012

De Bray: Old Slavonic

Bij De Slegte in Amsterdam stond jarenlang de tweede druk van R.G.A. De Bray's Guide to the Slavonic Languages. Ergens in de jaren zeventig, toen mijn belangstelling voor het Russisch weer eens opleefde, heb ik het aangeschaft. Het is pittige kost met een extreem hoog gehalte aan informatie, maar zelfs de leek kan plezier beleven aan het vuur waarmee de auteur in het voorwerk de studie van de Slavische talen propageert. Ze worden in dit boek alle twaalf grondig behandeld, inclusief het Sorbisch (verdeeld in Opper- en Nedersorbisch), een taal die in het uiterste oosten van Duitsland nog enkele tienduizenden sprekers telt. Speciale vermelding verdient wat De Bray schrijft over het Oudslavisch of Oudkerkslavisch:
The Importance of Old Slavonic
The necessity of knowing Old Slavonic for acquiring a knowledge of the Slavonic group of languages is comparable to the need for knowing Latin for learning the Romance group. Old Slavonic is now a dead and purely ecclesiastical language, but its knowledge gives one an immense insight into, and understanding of, the reasons for the differences between the Slavonic languages. Hence it is very much worth while getting familiar with it, if one wishes to learn more than one language of the Slavonic group, or to study any of these languages at all seriously in its historical aspect, or again [en nu komt het] to study the group as a whole—a by no means impossible, even if exacting, task.
(R.G.A. De Bray, Guide to the Slavonic Languages (2de druk, 1969; er is ook herziene derde druk), p. xxvi.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten